Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Makkelijk Media

 1. Inleiding

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Makkelijk Media, een bedrijf gespecialiseerd in social media beheer.
 2. Dienstomschrijving

  • Makkelijk Media biedt social media beheerdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot het creëren en publiceren van posts, contentplanning, en algemeen accountbeheer.
 3. Contractduur en Opzegging

  • Diensten worden aangeboden op een maandelijkse basis. Klanten kunnen hun abonnement op elk moment opzeggen, waarbij enkel de lopende maand afgerond dient te worden.
 4. Betalingen en Tarieven

  • Tarieven voor onze diensten worden vooraf vastgesteld en gecommuniceerd. Facturatie vindt maandelijks plaats. Betalingsverzuim kan leiden tot onderbreking of beëindiging van de dienstverlening.
 5. Content en Auteursrecht

  • De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van eigen content of het goedkeuren van door ons gecreëerde content. De klant garandeert dat alle aangeleverde materialen vrij zijn van auteursrechten of dat er toestemming is voor gebruik. Makkelijk Media is niet aansprakelijk voor schendingen van auteursrechten door de klant aangeleverde content.
 6. Aansprakelijkheid

  • Makkelijk Media streeft naar de hoogste kwaliteit in dienstverlening, maar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Vertrouwelijkheid en Privacy

  • Alle persoonlijke en bedrijfsinformatie verstrekt aan Makkelijk Media wordt strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant.
 8. Wijzigingen in de Dienstverlening

  • Makkelijk Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het aangeboden dienstenpakket.
 9. Toepasselijk Recht en Geschillen

  • Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Wij streven ernaar om eventuele geschillen in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 10. Slotbepalingen

  • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Makkelijk Media worden gewijzigd. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website.

 

Garantie en Retour

Garantie Bij Makkelijk Media streven we naar de hoogste kwaliteit in onze dienstverlening. Echter, vanwege de aard van onze diensten in social media beheer, kunnen we geen specifieke resultaten of prestaties garanderen. Onze garantie richt zich op de consistentie en professionaliteit van onze diensten, waaronder het nakomen van afgesproken postschema's en het voldoen aan specifieke contentvereisten die vooraf zijn overeengekomen.

Retourbeleid Omdat onze diensten bestaan uit digitale content en gepersonaliseerd beheer, is er geen traditioneel retourbeleid van toepassing zoals bij fysieke producten. Mocht je echter niet tevreden zijn met de geleverde dienst, moedigen wij je aan om direct contact met ons op te nemen om jouw zorgen te bespreken. We zullen ons uiterste best doen om een passende oplossing te vinden.

In 3 stappen naar social media Succes!

Stap 1

Vertel ons jouw verhaal

Welkom bij de Makkelijk Media-club! Zodra je deel uitmaakt van onze groep, sturen we je het 'StartPunt Formulier'. Hierin kun je alles kwijt over je bedrijf, de unieke stijl, en wat jouw merk zo bijzonder maakt. Dit is een eenmalige, belangrijke stap waarmee we ons helemaal afstemmen op de hartslag van jouw merk!

Start Direct

Stap 2

Time to Focus

Elke maand bieden we je de gelegenheid om ons 'Focus Formulier' in te vullen. Dit is jouw moment om ons te laten weten of er specifieke onderwerpen, evenementen of thema's zijn waar je extra aandacht aan wilt besteden. Geen zorgen als je besluit het over te slaan - we zorgen er hoe dan ook voor dat jouw content actueel en afgestemd blijft op je merk.

Start Direct

Stap 3

Showtime

Met alle informatie die we van jou hebben verzameld, gaan we aan de slag om boeiende content te creëren die jouw doelgroep zal aanspreken. Mocht je aanpassingen willen maken, dan staan we altijd open voor een revisie. Daarna is het tijd om de content te delen: wij zorgen voor de planning van je posts, of je neemt zelf het heft in handen - net wat voor jou het beste werkt.

Start Direct